Organem prowadzącym Katolickie Przedszkole im. Św. Franciszka z Asyżu jest Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej-Prowincja Sandomierska. Przedszkole mieści się w części budynku będącego domem zakonnym sióstr. Prowadzenie Przedszkola przez Siostry Służki wpisuje się w realizację charyzmatu Zgromadzenia. Błogosławiony Ojciec Honorat Koźmiński, kapucyn, zakładając w 1878 roku bezhabitowe Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej zalecił siostrom opiekę nad dziećmi i młodzieżą. Na przestrzeni ponad 130 lat istnienia Zgromadzenie podejmowało działalność oświatową zakładając szkoły, przedszkola i ochronki dla dzieci.

Obecnie w Przedszkolu jest sto dzieci w czterech grupach wiekowych: 3,4 i 5-latki oraz w klasa zerowa. Przedszkole posiada piękne, funkcjonalne pomieszczenia, które nieustannie są modernizowane i udoskonalane. W przedszkolu jest 5 sal do zabaw i zajęć dydaktycznych oraz sala gimnastyczna, która wykorzystywana jest też podczas różnego rodzaju uroczystości i spotkań. Placówka jest bogato wyposażona w różnorodne pomoce dydaktyczne.

W ogrodzie przedszkolnym znajduje się nowoczesny plac zabaw, który stanowi atrakcję dla dzieci oraz doskonałe miejsce spotkań integracyjnych rodziców. W każdym miesiącu w przedszkolu odbywają się koncerty muzyków Filharmonii Lubelskiej, jak też przedstawienia krakowskiego Teatru Art-re. Dzieci kilka razy w roku uczestniczą w spektaklach Teatru Muzycznego, Teatru Lalki i Aktora im. H. Ch. Andersena. Uczestniczą też w lekcjach folkloru organizowanych przez Zespół Pieśni i Tańca ?Lublin? im. W. Kaniorowej, który ma swoja siedzibę w sąsiedztwie naszej placówki.

W przedszkolu pracuje dziesięć nauczycielek i cztery pomoce wychowawcze, które są przydzielone do każdej grupy. Dwa razy w tygodniu odbywają się lekcje języka angielskiego, zajęcia umuzykalniające, zajęcia logopedyczne oraz dla chętnych dzieci lekcje tańca i baletu. Każda grupa dwa razy w tygodniu uczestniczy w katechezie. Przedszkole posiada swoją kuchnię, dzieci otrzymują śniadanie, obiad i podwieczorek oraz między posiłkami kompoty, soki i wodę mineralną.

Przedszkole dokłada starań, by właściwie przygotować dzieci do nauki w szkole podstawowej, ale przede wszystkim chce zapewnić im wychowanie w duchu Ewangelii.

        W placówce organizowane są spotkania mające na celu pedagogizowanie rodziców i wspieranie ich w katolickim wychowaniu dzieci. W tym celu zapraszane są osoby posiadające fachową wiedzę i autorytet w społeczeństwie, które udzielają wskazówek, jak mądrze wychowywać swoje dzieci oraz uczulają na czyhające zagrożenia i niebezpieczeństwa współczesnego świata.

        W placówce pracują siostry jak i osoby świeckie. Kilka razy w roku organizowane są dni skupienia dla wszystkich pracowników. Te spotkania modlitewno-formacyjne pozwalają na integrację wspólnoty oraz pozytywnie wpływają na efektywność pracy.

        Przedszkole wydaje gazetkę p.t. Kwiatki z Przedszkola św. Franciszka. Każdego roku opracowuje i publikuje też ścienny Kalendarz Przedszkola. Publikacja kalendarza przyczynia się do promocji wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym, jest źródłem informacji z różnych dziedzin, zawiera zwłaszcza rady i wskazówki wychowawcze dla rodziców i dziadków zajmujących się dziećmi.

        W przedszkolu prężnie działa Rada Rodziców. Duchową opiekę nad dziećmi, rodzicami i personelem sprawują Bracia Kapucyni z klasztoru przy Krakowskim Przedmieściu.

        W przedszkolu panuje miła, serdeczna i rodzinna atmosfera, która wspomaga wszechstronny rozwój dziecka, stwarza poczucie bezpieczeństwa i akceptacji koniecznej do prawidłowego rozwoju duchowego, intelektualnego i fizycznego.