Teatrzyk Lalek

30 września 2022

Opowieść o „Kruszynce”, sympatycznej słonicy cyrkowej, przybliżyła dzieciom temat przyjaźni, wzajemnej pomocy i życzliwości.