Wspólna Eucharystia u O. Kapucynów

20 maja 2024

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego na wspólnej Eucharystii modliliśmy się w intencji Dzieci i Rodziców oraz Pracowników naszego Przedszkola o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. Nasza modlitwa w Kościele O. Kapucynów na Krakowskim Przedmieściu wpisała się w rozpoczynający się Roku Jubileuszowy – 300 lat pobytu O. Kapucynów w Lublinie. Po Mszy św. dzieci i wszyscy, którzy czują się Bożymi Dziećmi mogli otrzymać błogosławieństwo i namaszczenie olejem św. Feliksa z Cantalice – patrona dzieci.

Dziękujemy O. Kapucynom za zaproszenie nas tego dnia do wspólnej modlitwy. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie oprawy liturgicznej,  szczególnie: Pani Joli D. i Agnieszce A. za animowanie śpiewu z dziećmi z gr. 6-l. paniom Justynie S. i Justynie K.  za zaangażowanie Rodziców do czynności  liturgicznych, p. Robertowi G. za grę na organach i śpiew, Rodzicom zaangażowanym w posługi liturgiczne, Klarze G. za piękny śpiew Psalmu i dzieciom śpiewającym podczas Eucharystii.

Wypełnieni obecnością Ducha Świętego chcemy otwierać się na Jego natchnienia by w codzienności dzielić się Jego owocami: radością, pokojem i miłością.