Wycieczka Bławatków do Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego

27 listopada 2023

W piątek 24. listopada przed południem, grupa Bławatków wybrała się na wycieczkę do Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego mieszczącej się przy ul. Peowiaków. Zaproszone przez Mamę Amelki przedszkolaki zwiedziły budynek i poszczególne działy Biblioteki. Wzięły udział w lekcji bibliotecznej, podczas której wzbogaciły swą wiedzę o książkach i księgozbiorach, a także wykonały zakładkę do książki metodą origami. Z upominkami wróciły szczęśliwe do przedszkola na obiad.