Wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej

10 października 2022

Dziś grupa 4-latków wybrała się wraz z całym przedszkolem do Muzeum Wsi Lubelskiej. Dzieci miały okazję zapoznać się z życiem dawnej wsi: zobaczyć dawne sprzęty gospodarskie, żywe zwierzęta, młyn. Zobaczyliśmy skromne wnętrza domu i jego obejście. Dla dzieci był to też dobry czas bycia razem.