Zakres ubezpieczenia dzieci w roku 2023/2024

21 września 2023

PAKIET „BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE ”

Szanowni Państwo

Rodzice / Opiekunowie

Wszelkie pytania dotyczące ubezpieczenia dzieci i młodzieży w pakiecie
,, Bezpieczne Przedszkole ’’ prosimy kierować pod nr tel.:

kom. 607 341 729 (24h); kom. 507 108 494, tel. (15) 837 72 10 (w godz. 7:00 – 16:00)

lub na adres mailowy: biuro@providus.pl.

Oryginał druku zgłoszenia szkody wraz z kserokopiami dokumentacji medycznej, oryginałami imiennych rachunków za poniesione koszty leczenia, wystawionymi na jednego z rodziców lub opiekuna prawnego oraz innymi dokumentami prosimy przesłać listem poleconym priorytetem na adres biura:

PROVIDUS

Doradztwo Finansowo – Ubezpieczeniowe

Wysiadłów 22

27-612 Wilczyce

Warto zapoznać się z zakresem ubezpieczenia naszych dzieci, który jest bardzo szeroki:

Zakres ubezpieczenia ma rok 2023/2024: ZAKRES UBEZPIECZENIA DLA RODZICÓW 2023 SZKOŁA

Oferta ubezpieczenia na rok 2023/2024: OFERTA BEZPIECZNA SZKOŁA KATOLICKA Katolickie Przedszkole im. Św. Franciszka z Asyżu 

Wniosek – zgłoszenie wypadku: zgloszenieszkodywniosek