Kadra naszego przedszkola jest wszechstronnie przygotowana do pracy z małym dzieckiem. Nasi nauczyciele pracują z  niezwykłą pasją i zaangażowaniem. Wspomagają i ukierunkowują rozwój dzieci mając na uwadze ich wrodzone predyspozycje i zdolności. Ponadto nauczyciele posiadają  kwalifikacje, które uprawniają do prowadzenia zajęć dodatkowych z języka angielskiego, rytmiki, katechezy oraz logopedii. Dzięki temu w placówce nie pojawiają się inni nauczyciele, a prowadzący  znają wszystkie dzieci oraz potrzeby i umiejętności danej grupy, w której prowadzą zajęcia.

Kwalifikacje, które posiadają nauczyciele pracujący w naszej placówce:

  1. Pedagogika ogólna, wychowanie przedszkole, logopedia korekcyjna, zarządzanie w oświacie;
  2. Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna;
  3. Pedagogika, wychowanie przedszkolne, pedagogika Marii Montesorri;
  4. Wychowanie przedszkole, wychowanie muzyczne;
  5. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, psychopedagogika twórczości, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zarządzanie oświatą;
  6. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia teologiczno – katechetyczne;
  7. Pedagogika specjalna, pedagogika wczesnoszkolna z elementami wychowania przedszkolnego, certyfikat z j. angielskiego B1 i B2;
  8. Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna;
  9. Historia, pedagogika wczesnoszkolna z elementami wychowania przedszkolnego, logopedia.

 

Ponadto nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje, biorąc aktywny udział w spotkaniach metodycznych, kursach, szkoleniach, radach pedagogicznych oraz studiach podyplomowych.