Katolickie Przedszkole im. Św. Franciszka z Asyżu swymi korzeniami sięga końca II wojny światowej. W lipcu 1944 roku, po opuszczeniu Lublina przez wojska niemieckie, Siostry uzyskały u władz miejskich zezwolenie na otwarcie prywatnego przedszkola.

Władze ludowe nie były przychylne wszelkim prywatnym inicjatywom, dlatego od 1950 roku przedszkole prowadzono jako tzw. „Caritasowe”. Katolicki system wartości, na jakim przedszkole opierało swoją działalność, nie odpowiadał ówczesnej władzy. Wkrótce rozpoczęły się represje. W styczniu 1962 roku personel zakonny otrzymał wymówienie
z pracy i od lutego tegoż roku do 21 listopada 1984 roku w przedszkolu pracowały tylko osoby świeckie. W 1984 roku władze podjęły decyzję o likwidacji przedszkola i oddaniu pomieszczeń, które bezprawnie zostały siostrom odebrane.

Zmiany polityczne, które miały miejsce w naszym kraju, pozwoliły na reaktywowanie działalności przedszkola. Od 1 września 1989 roku rozpoczęło ono swoją działalność jako Przedszkole Zakonne Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN. Natomiast 28 sierpnia 1992 roku, na wniosek Przełożonej Prowincji Sandomierskiej, Kurator Oświaty w Lublinie uznał Przedszkole za placówkę publiczną.

Podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej przez Księdza Biskupa Ryszarda Karpińskiego 5 października 1999 roku, przedszkole otrzymało imię Świętego Franciszka z Asyżu. Odtąd kontynuuje swoją działalność jako Katolickie Przedszkole im. Św. Franciszka z Asyżu.