„By dzieci pogłębiały więź z Bogiem, Rodziną i Ojczyzną, 

były wrażliwe na drugiego człowieka

i rozwijały wartości: dobro, prawdę i piękno.”

 

Katolickie Przedszkole im. Św. Franciszka z Asyżu jest placówka publiczną prowadzoną przez  Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, Prowincja Sandomierska.

Przedszkole prowadzi działalność wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną w oparciu o wartości chrześcijańskie. Na przestrzeni lat wypracowana została koncepcja pracy Przedszkola, którą można streścić w słowach: Wychowujemy ku wartościom! Naczelne wartości, jakie chcemy zaszczepić naszym wychowankom to: Bóg, człowiek, rodzina i Ojczyzna. Wychowanie aksjologiczne jest też odpowiedzią na potrzeby wyrażane przez rodziców.

W przedszkolu realizujemy program wychowawczo-dydaktyczny Katolickiego Przedszkola im. Św. Franciszka z Asyżu w Lublinie, program wychowawczy „Pokój i dobro” oraz program profilaktyczny „Pomagamy naszemu Aniołowi Stróżowi”. Autorkami programów są nauczycielki naszego Przedszkola. Nauczycielki naszego Przedszkola opracowują i realizują programy własne poszczególnych edukacji (patriotycznej, teatralnej, plastycznej, matematycznej, czytelniczej, logopedycznej), co wyróżnia naszą placówkę pod względem jej osiągnięć dydaktycznych i przyczynia się do jej promocji.

W placówce pracują siostry i osoby świeckie. W każdej grupie jest dwóch nauczycieli i jedna pomoc nauczyciela. Wszyscy pracownicy zgłębiają swoją wiedzę poprzez uczestniczenie w różnego rodzaju kursach i szkoleniach, które są częściowo dofinansowywane ze środków placówki. W ciągu roku poza zebraniami Rady Pedagogicznej odbywają się także spotkania dla wszystkich pracowników Przedszkola. Służą one integracji pracowników a także formacji ludzkiej i duchowej. Dwa razy w tygodniu odbywają się lekcje języka angielskiego, rytmika, zajęcia logopedyczne oraz dla chętnych dzieci lekcje tańca i baletu. Każda grupa dwa razy w tygodniu uczestniczy w katechezie. Przedszkole posiada swoją kuchnię, dzieci otrzymują śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek. Przedszkole dokłada starań, by właściwie przygotować dzieci do nauki w szkole podstawowej, ale przede wszystkim chce zapewnić im wychowanie w duchu Ewangelii.

Obecnie w Przedszkolu jest 100 dzieci w 4 grupach wiekowych: 3,4 i 5-latki oraz w klasa zerowa. Przedszkole posiada piękne, funkcjonalne pomieszczenia, które nieustannie są modernizowane i udoskonalane. W przedszkolu jest 4 sale do zabaw i zajęć dydaktycznych oraz sala gimnastyczna, która wykorzystywana jest też podczas różnego rodzaju uroczystości i spotkań. Placówka jest bogato wyposażona w różnorodne pomoce dydaktyczne.

W ogrodzie przedszkolnym znajduje się nowoczesny plac zabaw, który stanowi atrakcję dla dzieci oraz doskonałe miejsce spotkań integracyjnych rodziców.

W ramach współpracy z Rodzicami naszych dzieci co roku organizowana jest:

  1. Msza św. na rozpoczęcie przedszkola
  2. Spotkanie z absolwentami przedszkola i ich rodzin na terenie Przedszkola
  3. Spotkania opłatkowe dla poszczególnych grup z udziałem całych rodzin (w niedziele adwentu każda grupa ma wyznaczoną godzinę Mszy świętej w Kaplicy oraz spotkanie wigilijne na dużej Sali),
  4. Świętowanie Dnia Babci i Dziadka – każda grupa przedstawiła jasełka w obecności zaproszonych babć i dziadków oraz rodziców dzieci z danej grupy
  5. Świętowanie Dnia Mamy i Taty – każda grupa przedstawia występ artystyczny w okolicy Dnia Mamy, na który zaproszeni są rodzice dzieci,
  6. Uroczyste zakończenie edukacji przedszkolnej przez dzieci 6-letnie
  7. Piknik Rodzinny na zakończenie przedszkola, rozpoczęty Msza św., a po niej zorganizowane zabawy oraz poczęstunek dla rodzin naszego przedszkola.

W każdym miesiącu w przedszkolu odbywają się koncerty muzyków Filharmonii Lubelskiej, jak też przedstawienia teatralne wystawiane przez objazdowe teatry min.:  Teatr „EDEN” z Wieliczki , Teatr „MAGIK” z Białegostoku, Teatr „Pinokio” z Nowego Sącza, Teatr „BAJKA” z Przysiętnicy. W miarę możliwości dzieci uczestniczą w warsztatach, wycieczkach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi.

W środowisku lokalnym Przedszkole cieszy się bardzo dobrą opinią pod względem wychowania i przygotowania dzieci do podejmowania nauki w szkole. Rodzice cenią sobie przekazywane tu wartości katolickie a także atmosferę życzliwości panującą w przedszkolu.

W przedszkolu panuje miła, serdeczna i rodzinna atmosfera, która wspomaga wszechstronny rozwój dziecka, stwarza poczucie bezpieczeństwa i akceptacji koniecznej do prawidłowego rozwoju duchowego, intelektualnego i fizycznego.

A oto kilka zdjęć z różnych wydarzeń: