Wpływ mediów społeczności na dzieci

14 lutego 2024

15 lutego 2024 r. o godz. 15.30 

zapraszamy Rodziców na spotkanie z p. Monika Przybysz.

       Temat spotkania – „Wpływ mediów społeczności na dzieci”.

 Pani Monika w sposób przystępny przybliży nam jaki wpływ mają dziś media społecznościowe, jakie niosą ze sobą zagrożenia i co my jako rodzice i wychowawcy mamy czynić by uchronić nasze dzieci od negatywnych skutków niewłaściwego korzystania z nich. Spotkanie będzie trwało do godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy.

Monika Przybysz, medioznawczyni, teolożka

Dr hab. prof. UKSW; specjalista ds. public relations, crisis management, reklamy i marketingu medialnego, medioznawca i teolog.Nagrodzona przez Prezesa Rady Ministrów RP za doktorat w 2008 r. Ukończyła ze Złotą Odznaką studia podyplomowe w Uniwersytecie Warszawskim z public relations. Kierownik sekcji public relations w Polskim Towarzystwie Komunikacji Społecznej. Współorganizator corocznych warsztatów dla rzeczników prasowych zakonnych i diecezjalnych od 2008 roku. Laureatka nagrody branży public relations „PRoton 2013”. Od 2016 roku członek Grupy Roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju; od 2018 r. członek Grupy Roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Od 2019 r. przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej w zespole roboczym Social Dimension w pracach Bologna Follow-Up Group w ramach Bologna Process.